Cán bộ, Nhân dân Gia Lai đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng đối với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật 21/11/2020, 10:11:48

Cán bộ và Nhân dân tỉnh Gia Lai đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phần lớn các ý kiến đều cho rằng, dự thảo các văn kiện được Trung ương xây dựng rất công phu, kỹ lưỡng; đồng thời đồng thuận cao với nội dung dự thảo các văn kiện. Bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu đất nước ta đã đạt được có ý nghĩa lịch sử, cán bộ và Nhân dân tỉnh Gia Lai tin tưởng, kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ tiếp tục đưa ra nhiều chủ trương, quyết sách đúng đắn, sáng suốt để đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc vươn lên tầm cao mới, đất nước hùng cường, giàu mạnh. 

Đinh Y Vét – Bí thư Đảng ủy xã Đak Pling, huyện Kông Chro, Gia Lai:

 Cán bộ và Nhân dân trong xã luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết ra sức thi đua để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mong rằng, Đảng, Nhà nước ta tiếp tục có những chủ trương, quyết sách, quan tâm hơn nữa đến đồng bào ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

 Anh Võ Văn Sự – Xã Tân An, huyện Đak Pơ, Gia Lai:  Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước ta càng ngày càng phát triển, giàu mạnh, Nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Nhân dân cũng kỳ vọng, từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đất nước ta tiếp tục có những cơ hội, triển vọng phát triển, hùng cường, giàu mạnh.

Ông Đinh Thưnh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Tây, huyện Chư Pah, Gia Lai: Xã Hà Tây thuộc xã đặc biệt khó khăn, gần 100% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước mà xã liên tục phát triển. Đời sống của Nhân dân không ngừng cải thiện và nâng cao. Nhân dân trong xã đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Mong rằng, Đảng, Nhà nước tiếp tục có những chương trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới để các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn có điều kiện thuận lợi hơn nữa nhằm không ngừng phát triển.

Ông Trần Văn Cửu-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kông Chro, Gia Lai: Ban Tuyên giáo đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro tổ chức quán triệt và học tập nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII và chuẩn bị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Phấn khởi trước thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ và Nhân dân huyện Kông Chro rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp./.

Hà Đức, R’Piên, Minh Trung


Lượt xem: 14

Trả lời