Tin địa phương

RSS

TP. Pleiku bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

28/5/2023

Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh thành phố Pleiku vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023 cho gần 200 học viên là công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã; bí thư, phó Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ dân phố; trưởng các đoàn thể cấp thôn và đảng viên tại các khu dân cư.

Triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

28/5/2023

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang-Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý 1 năm 2023; tổng kết Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 53-CTr/TU ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy Gia Lai

28/5/2023

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 53 ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy Gia Lai về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao”.

Gia Lai sẽ hình thành các vùng sản xuất rau xanh an toàn

28/5/2023

Những năm gần đây, tỉnh Gia Lai đã khuyến khích chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng rau, hoa và cây ăn quả theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; góp phần nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất trồng trọt.

Đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

28/5/2023

Thực hiện Kết luận số 36 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 1203 về việc đảm bảo nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.