Trường Chính trị tỉnh Gia Lai phát động và triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023

Cập nhật 30/3/2023, 17:03:30

Chiều 30/3, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ phát động và triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Giám hiệu, cùng cán bộ, giảng viên các phòng, khoa và đại diện học viên của 10/17 lớp trung cấp mở tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.

Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 do Trường Chính trị tỉnh Gia Lai phát động và triển khai nhằm góp phần cụ thể hoá Kế hoạch tổ chức cuộc thi do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Gia Lai phát động; tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động và học viên các lớp đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua Cuộc thi, hình thành nguồn tác phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao để phục vụ trực tiếp công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tuyên truyền, bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII…Qua Cuộc thi sẽ lựa chọn những bài viết xuất sắc, tiêu biểu gửi dự Cuộc thi ở cấp cao hơn…

Song Nguyễn – Minh Vũ


Lượt xem: 3

Trả lời