Thông báo về xử lý đốt trước có điều khiển rừng trồng trên địa bàn TP. Pleiku, huyện Chư Pah và huyện Ia Grai mùa khô 2022-2023

Cập nhật 10/11/2022, 10:11:10

Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Bắc Biển Hồ thông báo về việc xử lý đốt trước có điều khiển rừng trồng trên địa bàn TP. Pleiku, huyện Chư Pah và huyện Ia Grai mùa khô 2022-2023.

Thời gian thực hiện từ ngày 07/11/2022 đến ngày 28/02/2023. Địa điểm thực hiện tại các tiểu khu thuộc địa bàn các xã: Hòa Phú, Nghĩa Hưng, Chư Đang Ya, Đăk Tơ Ver và thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Pah); các xã: Tân Sơn, Biển Hồ, Diên Phú, Gào, Ia Kênh và các phường: Ia Kring, Chi Lăng (TP. Pleiku); và xã Ia Dêr (huyện Ia Grai). Kế hoạch thực hiện tại từng địa bàn xã, phường tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và điều kiện thực bì, sẽ được BQLRPH Bắc Biển Hồ thông báo cụ thể đến chính quyền địa phương và cơ quan Kiểm lâm trước khi tiến hành.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, đảm bảo PCCCR, tránh gây thiệt hại đến người dân, đề nghị chính quyền địa phương các xã, phường, thị trấn thông báo rộng rãi đến các cụm dân cư và các hộ gia đình sinh sống gần rừng tự tổ chức dọn dẹp, phát quang quanh khu vực đất của mình có tiếp giáp với rừng trồng của BQLRPH Bắc Biển Hồ và thu dọn các tài sản, vật dụng, không để gần rừng để tránh cháy lan, thiệt hại đến tài sản của hộ gia đình, cá nhân. Đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn TP. Pleiku, huyện Chư Păh và huyện Ia Grai có giáp ranh với các khu vực rừng trồng của BQLRPH Bắc Biển Hồ chủ động tổ chức thực hiện phát quang thực bì, dọn sạch hành lang an toàn lưới điện, hành lang an toàn cho các đường dây thông tin liên lạc… tại các khu vực tiếp giáp với rừng trồng; đồng thời chuyển các vật dụng của cơ quan, đơn vị nằm gần rừng hoặc nằm rải rác trong rừng đến nơi an toàn. Trong quá trình xử lý thực bì và đốt trước có điều khiển, BQLRPH Bắc Biển Hồ sẽ tiếp tục theo dõi, lên kế hoạch cụ thể tại các khu vực rừng và sẽ thông báo đến các ban, ngành chức năng biết./.

BT: Mỹ Tiến


Lượt xem: 9

Trả lời