Thông báo về Kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật 01/1/2023, 15:01:42

Thông báo về Kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch về việc tổ chức Kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề) HĐND tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Kỳ họp thứ Mười một (chuyên đề) được tổ chức trong 01 buổi, khai mạc lúc 07h30 phút sáng thứ Ba, ngày 03/01/2023 tại Hội trường 2/9, TP. Pleiku để xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền./.


Lượt xem: 3

Trả lời