Sư đoàn 320 tổ chức giáo dục tuyền thống cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023

Cập nhật 28/2/2023, 16:02:53

Sư đoàn 320 thuộc Quân đoàn 3 vừa tổ chức giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023.

Tại buổi giáo dục truyền thống, các chiến sĩ mới đã viếng Nhà Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và tham quan Nhà truyền thống Sư đoàn 320-nơi lưu giữ những tư liệu, hiện vật lịch sử, hình ảnh, phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng qua hơn 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn.

Đây là hoạt động bổ ích giúp các chiến sĩ mới bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và hiểu rõ hơn về truyền thống, những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, để từ đó ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao./.

CTV Quang Thắng (Quân đoàn 3)


Lượt xem: 9

Trả lời