Phỏng vấn đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai

Cập nhật 22/1/2023, 06:01:11

Xuân mới và Tết Cổ truyền của dân tộc mang theo bao niềm vui, hạnh phúc và sự lạc quan, hy vọng đến mọi người, mọi nhà. Với tỉnh Gia Lai, quán triệt và triển khai nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương; với những chủ trương, đường lối sáng suốt, trong năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nỗ lực vượt qua bao khó khăn và thách thức, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng; lạc quan, vững tin bước vào năm mới 2023 với tâm thế và quyết tâm tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh. Nhân dịp đầu năm mới và Tết Cổ truyền của dân tộc, chúng tôi trân trọng chuyển đến quý vị và các bạn cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài PT-TH Gia Lai với đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai về thành tựu quan trọng của tỉnh Gia Lai trong năm 2022 và quyết tâm chính trị, khát vọng đổi mới, phát triển của tỉnh trong năm 2023.

Phóng viên: Lời đầu tiên xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài PT-TH Gia Lai nhân dịp đầu Xuân mới và Tết Cổ truyền của dân tộc-Tết Quý Mão 2023! Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy! Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thể hiện rõ thông điệp: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường; đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Vậy thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thông điệp ấy đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai thể hiện bằng quyết tâm chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh như thế nào?

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai: Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định xây dựng Gia Lai phát triển nhanh,bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên. Với định hướng đó, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh Gia Lai quyết tâm phấn đấu, nỗ lực, khơi dậy khát vọng, tiềm năng, lợi thế; đoàn kết, sáng tạo để xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển. Năm 2022, tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất là đổi mới tư duy mạnh mẽ, đổi mới phương pháp làm việc. Thứ 2 là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, có năng lực, trình độ, đáp ứng đượcyêu cầu nhiệm vụ. Thứ 3 là tập trung thực hiện các chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã xác định, đó là xây dựng đội ngũ cán bộ, thứ 2 là phát triển các vùng động lực, thứ 3 là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo gắn với phát triển du lịch;thứ 4 là xây dựng, phát triển lâm nghiệp bền vững, tăng cường sinh kế,nâng cao tỷ lệ che phủ rừng. Ngoài ra thì Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng xác định đã thực hiện chương trình trọng tâm chuyên đề về chuyển đổi số và tập trung thực hiện 3 chương trình lớn của Chính phủ đã xác định về xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vừng và chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi đến 2030 và tầm nhìn đến 2050.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai

Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, vậy từ thông điệp và tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai như trên, trong năm 2022 tỉnh Gia Lai đã đạt được những kết quả nổi bật nào?

Đồng chí Hồ Văn Niên -Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia LaiNăm 2022 là năm có rất nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của dịch Covid- 19  và chúng ta bắt đầu khôi phục lại tình hình phát triển bình thường kể từ ngày 15-3 năm 2022. Có thể nói, từ sau thời điểm này tỉnh Gia Lai đã cố gắng khắc phục khó khăn qua công tác phòng chống dịch. Rồi khắc phục tình hình thiên tai, thời tiết, khí hậu đã ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, nhất là giá cả các mặt hàng nông sản giảm xuống. Thứ 3 là tác động về các tình hình trong khu vực và thế giới đã ảnh hương rất nhiều đến phát triển của tỉnh Gia Lai. Nhưng với một quyết tâm rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai có thể nói năm 2022 là một năm đã có những cố gắng, nỗ lực vượt bậc. Với 19/21 chỉ tiêu đạt được, trong đó đặc biệt là các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, các chỉ tiêu về đảm bảo an sinh, đời sống nhân dân và việc đảm bảo về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Có thể nói, với một năm mà với những ảnh hưởng lớn như vậy, tuy nhiên các mặt công tác của địa phương như là tình hình du lịch, năm 2022 Gia Lai chúng ta đã có bước khởi sắc với nhiều sự kiện được tổ chức, như lễ hội cồng chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số, rồi Đại hội Thể dục thể thao tỉnh. Và đặc biệt chúng ta đã được Chính phủ ghi nhận Khu Di tích Gò Đá – Rộc Tưng và Di tích Tây Sơn Thượng đạo là Khu Di tích cấp quốc gia đặc biệt. Năm 2022 vừa qua, qua Đại hội Thể thao toàn quốc thì cũng là lần đầu tiên sau rấtnhiều năm chúng ta có được 2 huy chương vàng, đây cũng đánh dấu nỗ lực rất vượt bậc của toàn tỉnh chúng ta. Ngoài ra, năm 2022 cũng tập trung cho xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ, năm vừa qua thì chúng ta đã ban hành rất nhiều văn bản để cụ thể hóa các nghị quyết, các văn bản của Trung ương quy định về công tác xây dựng Đảng và chúng ta đã ban hành được rất nhiều văn bản để triển khai tổ chức thực hiện về quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sau khi kiện toàn được nhiệm kỳ mới; và tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đại hội Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027. Và tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 của chi bộ ở các thôn, làng, tổ dân phố gắn với việc bầu trưởng thôn là bí thư chi bộ, đây cũng là kết quả hết sức nổi bậc của tỉnh năm 2022.

Ngoài ra năm 2022 cũng đánh dấu sự nổi bậc của công tác đối ngoại của tỉnh, chúng ta đã tổ chức đón tiếp nhiều đoàn của tỉnh bạn của Lào và Campuchia đến thăm và làm việc, giao lưu, phối hợp trong phát triển kinh tế – xã hội. Một điểm nổi bậc nữa đó là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh. Có thể nói, việc thành lập Ban Chỉ đạo đã được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình và bước đầu Ban Chỉ đạo cũng đã có những chỉ đạo một số nội dung công việc cụ thể để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến sẽ có những kết quả tốt hơn.

Một kết quả nổi bậc là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bạn tỉnh được giữ vững, làm tiền đề để phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Trong năm 2022, tổ chức diễn tập được 7/7 huyện, thị xã của tỉnh. Và kết quả diễn tập đã đánh giá được công tác quốc phòng – an ninh của chúng ta năm 2022 có những kết quả hết sức tích cực. An ninh trên tuyến biên giới được giữ vững, hoạt động quản lý xuất nhập cảnh cũng như phòng chống các loại tội phạm trên khu vực tuyến biên giới cũng được đảm bảo, không có vụ việc lớn xảy ra ở trên địa bàn  tuyến biên giới.

Phóng viên: Xin đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Gia Lai trong năm 2023?

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai: Năm 2023  là năm bản lề của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, có thể nói dự báo là một năm có rất nhiều khó khăn, tuy nhiên với truyền thống và ý chí tự lực vươn lên khắc phục mọi khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cũng như  tinh thần đoàn kết sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ như đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác. Chúng tôi hy vọng rằng năm 2023 sẽ có kết quả tích cực hơn so với năm 2022. Một là tập trung cho nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, kêu gọi các dự án đầu tư vào địa bàn của tỉnh, đặc biệt là các dự án đầu tư có tính chất lan tỏa vùng, lan tỏa ở các địa phương, tạo ra sức bậc lớn trong việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Tập trung cho an sinh xã hội, đảm bảo đời sống của người dân,để mọi người dân đều có cuộc sống tốt hơn so với thời gian trước. Thứ 2 tập trung phát triển giáo dục và y tế; củng cố, kiện toàn bộ máy; quan tâm đến các chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành Y tế và ngành Giáo dục; chú ý đến công tác văn hóa, thể dục thể thao; đặc biệt là tiếp tục phát triển ngành Du lịch của chúng ta tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Tập trung giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức triển khai tốt diễn tập của 6 địa phương cấp huyện; phát huy hiệu quả công tác đối ngoại của địa phương với các tỉnh bạn trong khu vực và các địa phương trong cả nước cũng như quan hệ đối ngoại giữa Gia Lai với các tỉnh Đông Bắc Campuchia và Nam Lào. Tập trung cho việc xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, có uy tín, có trình độ, có tri thức, ngang tầm với nhiệm vụ; đặc biệt tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí,sử dụng đội ngũ cán bộ phù hợp tình hình hiện nay.

Đặc biệt là phải tổ chức thực hiện tốt chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã xác định và 3 chương trình lớn mà Trung ương, Chính phủ đã triển khai trên địa bàn, đó là chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đặc biệt là tổ chức triển khai thực hiện có kết quả, có hiệu quả Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nguyên, đảm bảo quốc phòng – an ninh và phát triển kinh tế – xã hội của vùng Tây Nguyên giai đoạn từ nay đến năm 2030  và tầm nhìn đến năm 2045.

Nhân dịp năm mới năm 2023 và chuẩn bị đón Tết Cổ truyền của dân tộc – Xuân Quý Mão, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi chúc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn của tỉnh một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống; chúng ta quyết tâm đồng lòng để cùng nhau đoàn kết xậy dựng quê ngày càng phát triển.

Phóng viên: Một lần nữa trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài PT-TH Gia Lai. Kính chúc đồng chí cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống!./.

Hà Đức – R’Piên – Phi Long


Lượt xem: 83

Trả lời