Năng suất mía vùng Đông Gia Lai cao nhất từ trước đến nay

Cập nhật 05/6/2023, 16:06:21

Niên vụ ép 2022 – 2023 của Nhà máy Đường An Khê (Gia Lai) vừa kết thúc vào tháng 5/2023.

Trong niên vụ ép năm nay, Nhà máy đã thu mua mía trong vùng nguyên liệu Đông Gia tại các huyện Kbang, Đăk Pơ, Kông Chro và thị xã An Khê với diện tích gần 26.300 ha, sản lượng đạt hơn 1,7 triệu tấn. Năng suất mía trong vùng nguyên liệu của Nhà máy Đường An Khê trong niên vụ vừa qua đạt gần 75 tấn/ha, cao hơn so cùng kỳ năm trước khoảng 11 – 12 tấn/ha, đây là mức năng suất cao nhất từ trước đến nay. Niên vụ vừa qua, Nhà máy đã đầu tư trồng mới hơn 8.000ha mía tơ, trong đó có hơn 4.000ha là diện tích mía mở rộng. Do đó, trong niên vụ ép 2023 – 2024 tới đây, vùng nguyên liệu mía Đông Gia Lai của Nhà máy sẽ tăng lên gần 29.000ha. Sau khi kết thúc niên vụ ép 2022 – 2023, mưa xuất hiện đều khắp trên toàn vùng nguyên liệu nên toàn bộ diện tích mía tơ, mía gốc đang giai đoạn đẻ nhánh phát triển rất tốt./.

Trương Trang – Minh Trung


Lượt xem: 7

Trả lời