Khuyến cáo bà con nông dân kiểm soát tình hình sâu bệnh hại trên cây chanh leo

Cập nhật 04/6/2023, 07:06:28

Thông tin từ Chi Cục trồng trọt & Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, hiện nay sâu bệnh gây hại trên cây chanh leo đã xuất hiện tại một số địa phương trong tỉnh.

Tính đến ngày 22/5/2023, toàn tỉnh ước có gần 90 ha chanh leo bị nhiễm bệnh, tập trung ở các huyện: Chư Prông, Chư Pưh, Đăk Đoa. Với tình hình thời tiết như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát triển gây hại trên vườn cây, để kịp thời triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây chanh leo; giúp người nông dân kiểm tra phát hiện kịp thời và chủ động phòng trừ có hiệu quả, hạn chế sâu bệnh lây lan trên diện rộng ảnh hưởng đến sản xuất, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật.

Một trong những biện pháp quan trọng là bà con nông dân cần sử dụng cây giống của những cơ sở sản xuất có uy tín, chất lượng tốt, có nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan chuyên môn cấp phép. Cây giống trước khi đem ra trồng phải đảm bảo chứng nhận sạch virus và không nhiễm các nấm bệnh truyền qua đất như Fusarium, Phytophthora,…

Hồng Uyên – Viễn Khánh


Lượt xem: 11

Trả lời