Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 5 và 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2023

Cập nhật 09/6/2023, 17:06:58

UBND tỉnh vừa có văn bản Thông báo Kết luận của đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 5 và 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2023.

Theo đó, để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở; thủ trưởng các ngành, đơn vị; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp; chủ động khắc phục những hạn chế, tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn; tiếp tục quán triệt chủ đề “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện đúng Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật và sự chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Khẩn trương rà soát danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, đôn đốc, đề xuất thu hồi các dự án chậm tiến độ hoặc nhà đầu tư không đủ năng lực thực hiện. Đảm bảo tiến độ phê duyệt quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung kiểm tra, rà soát quy hoạch 03 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Gia Lai, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023, chuẩn bị các điều kiện lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 theo đúng thời gian quy định; chủ động triển khai Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các quy hoạch xây dựng; đảm bảo cung cấp nước sạch, nước phục vụ sản xuất cho các khu công nghiệp; kiểm tra, rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch nhà ở để kêu gọi thu hút dự án xây dựng Nhà ở xã hội cho công nhân. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị hành chính; rà soát, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý còn thiếu của các sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh. Khẩn trương hoàn chỉnh phương án phân bổ biên chế giáo viên, biên chế ngành y tế để tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo đúng quy định. Các sở, ngành, địa phương tập trung khắc phục những tồn tại được các kết luận thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra. Chủ động phối hợp giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng, nổi cộm kéo dài; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vấn đề nội dung vượt thẩm quyền./.


Lượt xem: 8

Trả lời