Hiệp định Paris 1973: Mốc son của ngoại giao Cách mạng Việt Nam

Cập nhật 27/1/2023, 15:01:38

Đất nước phát triển, chính trị ổn định, kinh tế khá giả, đời sống người dân no ấm hạnh phúc, sánh vai cùng bạn bè quốc tế, đó là mục tiêu cao cả nhất của mỗi quốc gia. Là một đất nước từng trải qua nhiều năm chiến tranh, chúng ta hiểu hơn ai hết cái giá của hòa bình, với vị thế và tiềm lực mới Việt Nam luôn sẵn sàng là một đối tác bắt những nhịp cầu đối thoại, hòa giải, kiến tạo hòa bình khu vực và thế giới. Hôm nay, 27/01, kỷ niệm 50 năm ngày Ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự “Hiệp định Paris 1973: Mốc son của ngoại giao cách mạng Việt Nam”.


Lượt xem: 2

Trả lời