Giao quản lý, điều hành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai

Cập nhật 01/6/2023, 20:06:36

Giao quản lý, điều hành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai

Để đảm bảo việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong thời gian chờ đợi cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc mới, ngày 31/5/2023, Sở Y tế Gia Lai đã  ban hành Quyết định số 1781 về việc giao quyền, điều hành Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho ông Nguyễn Đăng Bảo – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh kể từ ngày 1/6/2023 cho đến khi cấp có thẩm quyền  bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh trực thuộc Sở Y tế thay cho ông Phạm Bá Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định. Ông Nguyễn Đăng Bảo có trách nhiệm quản lý, điều hành, chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động của bệnh viện theo quy định.../.

Lệ Xuân – Phi Long


Lượt xem: 8

Trả lời