Nhiều kỳ vọng ở phiên chất vấn giữa nhiệm kỳ của Quốc hội

Cập nhật 06/11/2023, 06:11:27

Ngày mai, Quốc hội sẽ bắt đầu phiên chất vấn, trả lời chất vấn trong 2 ngày rưỡi.

Khác với thông lệ, tại kỳ họp giữa nhiệm kỳ lần này, Quốc hội sẽ chất vấn về việc thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến Kỳ họp thứ 4 theo nhóm các lĩnh vực.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi thực chất, đây là hoạt động Giám sát tối cao của Quốc hội đối với các Bộ trưởng, trưởng ngành trong giải quyết những vấn đề đặt ra trong cuộc sống.

Theo thông lệ, tại các kỳ họp, chỉ có 4 Bộ trưởng được lựa chọn “ngồi ghế nóng”. Nhưng với việc chất vấn theo nhóm lĩnh vực lần này, tất cả các Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ đều có mặt tại hội trường và đều ở trong tâm thế sẵn sàng giải trình khi có đại biểu đặt câu hỏi liên quan tới lĩnh vực mình quản lý.

Theo chương trình: Ngày mai, Quốc hội bắt đầu chất vấn về các lĩnh vực: kế hoạch và đầu tư, tài chính – ngân hàng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường.

Các nội dung được chất vấn tuy không mới, đều là những vấn đề được đặt ra từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đến đến Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, tuy nhiên, phiên chất vấn lần này lại là một đợt giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện lời hứa của Bộ trưởng, trưởng ngành trước các vấn đề được cử tri quan tâm.

Nhiều kỳ vọng cho rằng phiên chất vấn lần này sẽ giúp làm sáng tỏ nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm; Qua đây cũng xác định rõ năng lực, trách nhiệm các Bộ trưởng, trưởng ngành, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Theo VTV


Lượt xem:

Trả lời