Bảo hiểm xã hội 14-11-2023

Cập nhật 14/11/2023, 19:11:44

Chương trình Bảo hiểm xã hội hôm nay gồm những nội dung:
– BHYT chia sẻ rủi ro, giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh
– Phường Chi Lăng, TP Pleiku nỗ lực thực hiện mực tiêu bao phủ BHYT
– Nghị định 75 bổ sung thêm đối tượng được cấp thẻ BHYT và bổ sung 5 trường hợp được hưởng BHYT 100% và 95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 153

Trả lời