Bảo hiểm xã hội

RSS

Bảo hiểm xã hội 13-12-2022

13/12/2022

Chương trình Bảo hiểm xã hội hôm nay gồm những nội dung:
– Tặng thẻ BHYT, sổ BHXH cho những người có hoàn cảnh khó khăn – Món quà an sinh ý nghĩa
– Nỗ lực triển khai BHYT học sinh ở Trường có đông học sinh là người DTTS trên địa bàn huyện Chư Prông

Bảo hiểm xã hội 8-11-2022

08/11/2022

Chương trình Bảo hiểm xã hội hôm nay gồm những nội dung:
– Tăng cường công tác thu chi BHYT trên địa bàn tỉnh Gia Lai
– Bảo hiểm thất nghiệp giúp người thất nghiệp giảm bớt khó khăn
– Tăng cường các biện pháp xử lý nợ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bảo hiểm xã hội 11-10-2022

11/10/2022

Chương trình Bảo hiểm xã hội hôm nay có những nội dung chính sau:
– Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai với công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số
– Nỗ lực triển khai BHYT học sinh trên địa bàn huyện biên giới Ia Grai

Bảo hiểm xã hội 13-9-2022

13/9/2022

Trong Chuyên mục Bảo hiểm xã hội hôm nay có các nội dung:
– Bảo hiểm xã hội huyện Chư Pưh nỗ lực phát triển đối tượng tham gia BHYT
– Huyện Phú Thiện tích cực thực hiện tiêu chí BHYT ở các xã, làng nông thôn mới
– BHYT học sinh, sinh viên năm học 2022- 2023: Những thông tin cần biết