Bảo hiểm xã hội 10-10-2023

Cập nhật 10/10/2023, 10:10:52

Chương trình Bảo hiểm xã hội hôm nay gồm những nội dung:
– Các Trường học triển khai công tác BHYT học sinh ngay từ đầu năm học
– Nỗ lực thực hiện tiêu chí BHYT ở các xã Nông thôn mới huyện Chư Pưh

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 88

Trả lời