Chính thức xử phạt hành vi xả rác bừa bãi từ hôm nay (25/8)

Cập nhật 25/8/2022, 13:08:12

Đây là một nội dung trong Nghị định 45 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nghị định 45 với 4 Chương 78 Điều quy định rất rõ về đối tượng, hành vi vi phạm, mức xử phạt và thẩm quyền. So với Nghị định 155 và Nghị định 55 trước đây, Nghị định 45 được xem là khả thi hơn khi quy định về mức xử phạt được cho là phù hợp thực tế.

Điểm mới là Nghị định này là đưa thêm các quy định và mức xử phạt các hành vi xả nước thải ra môi trường, vi phạm về cấp phép, đánh giá tác động môi trường và bảo tồn di sản, đa dạng sinh học. Riêng quy định xử phạt về hành vi không phân loại rác trước khi thải ra môi trường thì hạn xử lý sẽ có hiệu lực sau ngày 31/12/2024.

Trong ngày đầu Nghị định 45 có hiệu lực, ghi nhận vẫn còn một số vi phạm trên các tuyến phố. Rác sinh hoat, khẩu trang, đầu mẩu thuốc lá là rác vụn vẫn được một số người dân thiếu ý thức vứt bừa bãi ra môi trường.

Theo VTV


Lượt xem:

Trả lời