UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 1567

Cập nhật 18/10/2021, 11:10:47

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 1567 về việc triển khai áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với hành khách trong thời gian thực hiện thí điểm tổ chức tạm thời hoạt động vận tải liên tỉnh đường bộ.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất tổ chức hoạt động thí điểm vận tải khách cố định liên tỉnh từ bến xe trung tâm tỉnh Gia Lai (bến xe Đức Long) đến bến xe trung tâm các tỉnh: Kon Tum (Bến xe TP. Kon Tum), Bình Định (Bến xe TP. Quy Nhơn) và Phú Yên (Bến xe Tuy Hòa) đến ngày 20/10/2021 đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 . Để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức thí điểm các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh./.

BT Hà Đức


Lượt xem: 18

Trả lời