Triển khai kế hoạch chủ động phòng chống lụt bão, giảm nhẹ  thiên tai

Cập nhật 12/8/2017, 12:08:17

Để chủ động  phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, bước vào mùa mưa năm nay, Sở Nông nghiệp PTNT Gia Lai đã xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2017 trên địa bàn tỉnh và Quy trình ban hành Lệnh vận hành các hồ chứa thủy điện trong mùa lũ, mùa cạn hàng năm.

Để thực hiện công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, Sở Nông nghiệp PTNT đã  đề xuất UBND tỉnh phân bổ kinh phí do Trung ương hỗ trợ để các địa phương tu sửa nâng cấp hệ thống thủy lợi nhỏ và kênh mương nội đồng. Từ đầu năm 2017 đến nay Sở Nông nghiệp PTNT đã đôn đốc và tổ chức kiểm tra công tác an toàn đập ở một số công trình hồ chứa có dung tích từ 1 triệu m3, các công trình còn lại đề nghị các địa phương thực hiện việc bổ sung, điều chỉnh các Phương án PCLB đảm bảo an toàn đập năm 2017, Phương án PCLL vùng hạ du đập, Phương án bảo vệ đập, Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa theo quy định tại Nghị định 72 của Chính phủ về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi năm 2017./.

Ngọc Ánh, Piên


Lượt xem: 23

Trả lời