Tổng dư nợ cho vay hộ nghèo trên 4.124 tỷ đồng

Cập nhật 11/7/2018, 16:07:59

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã cho hàng ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay với doanh số cho vay hơn 1.049 tỷ đồng, tổng dư nợ đến 31/6/2018 trên 4.124 tỷ đồng.

Nhìn chung các hộ vay vốn đã sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, tổ chức sản xuất có hiệu quả, đời sống ngày càng cải thiện, trả nợ gốc và lãi đúng hạn cho ngân hàng. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Gia Lai cũng thường xuyên chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, tích cực mở rộng đầu tư tín dụng, đặc biệt là ở địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn vốn sản xuất kinh doanh của người dân, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo.

Lê Thư, Duy Linh


Lượt xem: 26

Trả lời