Tọa đàm kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam 25.3

Cập nhật 25/3/2019, 13:03:02

Sáng nay, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai tổ chức buổi tọa đàm Kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam 25.3 với chủ đề “Công tác xã hội Việt Nam – Đổi mới, hội nhập và phát triển”.

Nghề công tác xã hội đã có từ rất lâu ở nhiều nước trên thế giới và được xem là một nghề chuyên nghiệp. Còn tại Việt Nam, đến năm 2016, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 25/3 hàng năm là Ngày Công tác xã hội Việt Nam. Theo đó, nhiều hoạt động ý nghĩa cho công tác xã hội đã được các sở, ngành, địa phương tổ chức. Tại Gia Lai, trong những năm qua, công tác xã hội đã được các cấp, các ngành, các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia thực hiện trên nhiều lĩnh vực như: Công tác đào tào, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về nghề công tác xã hội; công tác chăm sóc, tư vấn, giúp đỡ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại các cơ sở khám chữa bệnh; công tác nhân đạo, trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người già neo đơn; công tác chăm sóc, giúp đỡ người bị nhiễm HIV/AIDS… Tuy nhiên thực tế cho thấy, công tác xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức bởi mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội còn ít, đội ngũ làm công tác xã hội còn thiếu và cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Công tác xã hội nhằm huy động mọi nguồn lực của cộng đồng để giải quyết các vấn đề phát sinh, bất bình đẳng; góp phần bảo đảm cho quyền lợi của con người, công bằng và tiến bộ của xã hội; vì vậy thành công của công tác xã hội không chỉ cần có trình độ nghề nghiệp mà còn ở vai trò, trách nhiệm và cả tấm lòng của những người làm công tác xã hội./.

Mỹ Tiến, Huy Toàn 


Lượt xem: 20

Trả lời