Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết TW 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Cập nhật 15/11/2017, 08:11:18

Đánh giá cán bộ phải công khai, minh bạch, công tâm và xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đây là một trong nội dung chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Dương Văn Trang tại Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết TW 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy tổ chức sáng nay 14/11. Đồng chủ trì hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành; Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quân.

Với quan điểm xây dựng Đảng là then chốt, công tác cán bộ được xem là then chốt của then chốt, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được về chiến lược cán  bộ mà tỉnh đã thực hiện trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo cần kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế về công tác cán bộ. Đồng chí Dương Văn Trang chỉ đạo trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh cần gắn việc xây dựng cán bộ với xây dựng bộ máy biên chế tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bên cạnh đó việc đánh giá cán bộ cần phải công khai, minh bạch, công tâm, lấy hiệu quả công việc làm thước đo, làm động lực để cán bộ phấn đấu; việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải phù hợp với nhu cầu thực tiễn, tránh hợp lý hóa bằng cấp, đồng thời mạnh dạn thay thế những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức chính trị, không hoàn thành nhiệm vụ. Để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức tốt, có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong quá trình đổi mới và phát triển, hội nhập của đất nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh mỗi cán bộ phải không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, không dao động trước những khó khăn, cám dỗ vật chất, mạnh dạn đổi mới, không bảo thủ, trì trệ…

Thực hiện Nghị quyết TW 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những năm qua, chiến lược cán bộ được tỉnh Gia Lai thực hiện theo đúng quan điểm, phương hướng về công tác cán bộ của Đảng. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở từng bước được nâng cao về chất lượng, có nhiều chuyển biến trong nhận thức và hành động, ý thức tự giác rèn luyện phấn đấu, ý thức trách nhiệm trong công tác và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ được nâng lên. Từ năm 2009 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử 598 đồng chí giữ các chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Công tác giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo dân chủ, công khai, thực hiện theo quy trình, hướng dẫn tại các văn bản của TW và của tỉnh./.

 Thiên Thanh,  Duy Linh

 


Lượt xem: 17

Trả lời