Tỉnh Gia Lai triển khai nhiều hoạt động nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019

Cập nhật 20/6/2019, 10:06:46

Để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2010 và những năm tiếp theo, thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp mang tính hiệu quả, khả thi.

Cụ thể nhất đó là địa phương chủ động mời đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tham dự các hội nghị có liên quan của tỉnh, hội nghị trực tuyến của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương để doanh nghiệp nắm, và đồng hành trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời tỉnh Gia Lai tạo mọi điều kiện cần thiết giúp doanh nghiệp được tham gia các hội chợ, triển lãm nhằm góp phần quảng bá sản phẩm và tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Song song với đó, tỉnh Gia Lai còn ban hành văn bản Số 250/UBND-KTTH, Kế hoạch số 205/KH-UBND về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ./.

Thu Thủy, Thanh Sáng


Lượt xem: 8

Trả lời