Tiết kiệm trên 3 tỷ đồng từ CLB “Phụ nữ DTTS tiết kiệm từ 5-10 triệu đồng”

Cập nhật 15/10/2018, 16:10:24

Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện mô hình CLB “Phụ nữ DTTS tiết kiệm từ 5 -10 triệu đồng”. Sau hơn 1 năm thực hiện, CLB này đã bước đầu mang lại kết quả đáng phấn khởi.

Trên 3 tỷ đồng là số tiền được hơn 910 thành viên của 98 CLB “Phụ nữ DTTS tiết kiệm từ 5-10 triệu đồng” trong toàn tỉnh tiết kiệm được trong 1 năm qua. Được sự hướng dẫn của đội ngũ cán bộ Phụ nữ các cấp, nhiều chị em dân tộc thiểu số đã biết cách thay đổi chi phí sinh hoạt trong gia đình theo hướng tiết kiệm, hiệu quả và khoa học. Theo đó, các hộ này đã bước đầu để dành tiền từ những khoản nhỏ để đầu tư vào phát triển sản xuất, mua sắm vật dụng gia đình, đầu tư cho con cái ăn học. Kết quả bước đầu này cũng chính là tiền đề để tổ chức Hội các cấp tiếp tục phát triển và nhân rộng mô hình CLB này, qua đó góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ cách làm, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững trong đồng bào DTTS” trong toàn tỉnh trong những năm tiếp theo./.

Ngô Thanh, Minh Trí


Lượt xem: 31

Trả lời