Thông báo số 35 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

Cập nhật 02/3/2021, 14:03:28

Kết luận của Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh tại buổi giao ban sáng ngày 01/3/2021 về phòng, chống dịch Covid-19


Lượt xem: 26

Trả lời