Sở Tư pháp tổ chức triển khai công tác tư pháp năm 2018

Cập nhật 13/1/2018, 10:01:36

Chiều ngày 12/1, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tư pháp năm 2017 và triển khai công tác năm 2018.

Năm 2017, việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của ngành tư pháp trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, Sở Tư pháp đã thẩm định 80 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND tỉnh. Đối với công tác trợ giúp pháp lý, đảm bảo giải quyết 100% nhu cầu trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh, vượt 300% so với chỉ tiêu vụ việc được Bộ Tư pháp giao với hơn 1.400 người được trợ giúp pháp lý.  Bên cạnh công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cũng được quan tâm thực hiện thông qua việc phát hành tờ gấp tài liệu và tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ pháp lý cho doanh nghiệp. Trong năm, các tổ hòa giải ở cơ sở đã hòa giải thành 1.573 vụ việc, qua đó đã tạo hiệu ứng tích cực trong việc giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ tại cộng đồng dân cư và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc…

Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu chia sẻ và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chức trách được giao, nhất là trong công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; việc xây dựng và công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác chứng thực, bảo lãnh; hỗ trợ cho hòa giải viên tham gia hòa giải thành các vụ việc…., qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác năm 2018 mà ngành đã đề ra và Chương trình công tác tư pháp trọng tâm năm 2018 theo Quyết định số 1143 của UBND tỉnh./.

Thiên Thanh, Cao Duy


Lượt xem: 13

Trả lời