Sở Khoa học và Công nghệ nghiệm thu đề tài “Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử phân tích giá trị của gen GAS5 trong chẩn đoán và tiên lượng ung thư dạ dày”

Cập nhật 10/7/2020, 10:07:02

Ngày 9/7, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài “Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử phân tích giá trị của gen GAS5 trong chẩn đoán và tiên lượng ung thư dạ dày”. Đề tài do bác sĩ CKII Nguyễn Đăng Bảo nghiên cứu từ năm 2017 đến năm 2019 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và Trung tâm Gen- Protein Đại học Y Hà Nội.

Ung thư dạ dày thường gặp ở nam giới, nhóm tuổi trên 50, các triệu chứng thường gặp là đau bụng, sụt cân. Hầu hết u ở giai đoạn T3, T4. Qua nghiên cứu cho thấy mức độ phiên mã GAS5 tại mô ung thư dạ dày thấp hơn rõ rệt so với mức độ phiên mã GAS5 tại mô lành dạ dày. Các yếu tố liên quan với mức sao chép thấp của GAS5 trong ung thư dạ dày là: kích thước u, mức độ xâm lấn của khối u, tình trạng di căn hạch, số lượng hạch di căn và giai đoạn bệnh. Việc triển khai đề tài là một hướng đi mới, làm rõ hơn cơ chế bệnh sinh ung thư dạ dày, qua đó xác định mối liên quan giữa mức độ phiên mã gen GAS5 với lâm sàng, giải phẫu bệnh ung thư dạ dày góp phần giúp chẩn đoán sớm và tiên lượng bệnh./.

Nhâm Dung, R’Piên

 


Lượt xem: 17

Trả lời