Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn: Ngành Tuyên giáo cần phát huy vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”

Cập nhật 30/12/2022, 18:12:02

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 diễn ra vào sáng 30/12, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Ngành Tuyên giáo cần phát huy vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”. Cùng chủ trì Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối tới điểm cầu 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đạt được trong năm 2022. Trong đó đã có nhiều đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ và đạt một số kết quả nổi bật. Như: đã tham mưu cấp ủy kiện toàn và phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; nhất là đối với 2 cơ quan báo chí của tỉnh là Đài PT-TH Gia Lai và Báo Gia Lai đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, ghi dấu ấn đậm nét trong công tác tuyên truyền về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Trong năm 2023, ngành Tuyên giáo tỉnh cần bám sát chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể, khắc phục những hạn chế, tồn tại để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; phát huy hơn nữa vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”.

Lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh nhấn mạnh, trong năm 2023 toàn ngành Tuyên giáo tỉnh quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Truởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng 8 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2022./.

Đức Hải – R’Piên


Lượt xem: 5

Trả lời