Phiên làm việc thứ ba và Bế mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023     

Cập nhật 23/6/2018, 10:06:43

 Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 22/6 Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 bước sang ngày làm việc thứ hai và bế mạc Đại hội.     

Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có các đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Văn Lý – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh; Huỳnh Nữ Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ayun H’Bút, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Dự Đại hội còn các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đại diện một số doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh và 235 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 62 nghìn đoàn viên, công nhân, lao động trên địa bàn toàn tỉnh.

Chiều ngày 22/6 Đại hội tiếp tục phiên làm việc thứ 3, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII với 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã Thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao trước đội ngũ đoàn viên và người lao động trong tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đã đề ra. Các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo của BCH LĐLĐ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ IX, Nghị quyết và 4 Chương trình của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra. Nhiệm kỳ 2013 – 2018, Công đoàn tỉnh Gia Lai đã đạt được một số kết quả nổi bật: Toàn tỉnh kết nạp mới gần 14 ngàn đoàn viên công đoàn, đạt gần 155% so với Nghị quyết và thành lập được 245 công đoàn cơ sở. Bồi dưỡng, giới thiệu 8.574 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp; có hơn 5 ngàn đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Với phương châm hướng về cơ sở, nhiệm kỳ qua Công đoàn tỉnh cũng đã tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ, tặng quà cho hơn 10 ngàn lượt công nhân viên chức, người lao động khó khăn, ốm đau, gặp rủi ro, thiên tai, bị tai nạn lao động với số tiền hơn 4,3 tỷ đồng; xây dựng mới và hỗ trợ sửa chữa 123 nhà Mái ấm công đoàn.

Với những thành tích đã đạt được, Đại hội đã nhận được sự biểu dương, ghi nhận của đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị Công đoàn tỉnh Gia Lai khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động công đoàn, hướng về cơ sở, thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động; tham gia xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động lớn mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững. Trong đó đề nghị Công đoàn tỉnh Gia Lai cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phát huy một cách có hiệu quả vai trò của Công đoàn trong quan hệ lao động

Đồng chí Dương Văn Trang nhấn mạnh: “Công đoàn phải thật sự đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; thực sự là trung tâm đoàn kết, giáo dục công nhân, viên chức, lao động, nắm tình hình, các nguyện vọng chính đáng của công nhân, viên chức, lao động để kịp thời tham mưu với tỉnh những chính sách , biện pháp cụ thể. Tham gia đối thoại, hợp tác với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động như “Tháng Công nhân”; “ Tết sum vầy”; “Vì lợi ích đoàn viên”, lấy lợi ích của đoàn viên làm điểm tập hợp”.

Phát biểu tại Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ X, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ qua, đóng góp quan trọng vào thành quả chung của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn cả nước. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đặt ra, đồng chí Bùi Văn Cường đã nêu ra 5 nhiệm vụ quan trọng yêu cầu Công đoàn tỉnh Gia Lai tập trung thực hiện, đó là: Các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động; Tăng cường tuyên truyền giáo dục nhằm xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghề nghiệp, năng động sáng tạo; Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực hiệu quả; Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cũng đề nghị các cấp công đoàn Gia Lai phải tập trung ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2018-2023: “Trong nhiệm kỳ này ĐH cần tập trung các nhiệm vụ chính mang tính đột phá: Đó là chăm lo lịch ích cho đoàn viên, người lao động. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là người đứng đầu phải giỏi, ngang tầm nhiệm vụ. Phải xây dựng nguồn lực đủ mạnh để các cấp công đoàn hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Các nhiệm vụ này phải có Đề án để thực hiện có hiệu quả trong thời kỳ tới”.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Văn Cường đã trao tặng Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai khóa X bức trướng mang dòng chữ “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm vì lợi ích của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển của tỉnh Gia Lai và đất nước”. Đồng thời trao tượng trưng số tiền 310 tỷ đồng cho dự án đầu tư thiết chế Công đoàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2023.

Đại hội cũng vinh dự được Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang trao tặng bức trướng mang dòng chữ “ Công đoàn tỉnh Gia Lai Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển”.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Lý cũng đã trao tượng trưng kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Gia Lai với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai khóa X, nhiệm kỳ 2018 -2023 cũng đã hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ trọng tâm: Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 34 Ủy viên, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 60 ngàn đoàn viên, người lao động trong tỉnh.

Hội nghị lần thứ Nhất BCH LĐLĐ tỉnh khóa X đã thống nhất quyết nghị: Bầu Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Trần Lệ Nhung, Tỉnh ủy viên tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Hội nghị cũng đã bầu 2 Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 là: ông Nguyễn Ngọc Minh và bà Rơ Lan Nga, đồng thời bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa X gồm 6 đồng chí.

Với những kết quả trên,  Đại hội Công đoàn Gia Lai lần thứ X đã thành công tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Lệ Nhung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 nhấn mạnh: Kết quả và sự thành công của Đại hội là bước khởi đầu quan trọng, có ý nghĩa chính trị đặc biệt đối với tổ chức Công đoàn và phong trào CNVC- LĐ của tỉnh trong thời gian tới. Mong rằng mỗi đại biểu Đại hội khi về địa phương, ngành, đơn vị sẽ tiếp tục tuyên truyền, báo cáo kết quả Đại hội để từng cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ nhận thức rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X đề ra, xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Hồng Uyên, R’Piên, Duy Linh


Lượt xem: 47

Trả lời