Nông dân Ayun Pa khẩn trương thu hoạch lúa Đông Xuân

Cập nhật 08/4/2021, 13:04:41

Tranh thủ thời tiết thuận lợi nắng đẹp, những ngày này  bà con nông dân thị xã Ayun Pa khẩn trương ra đồng thu hoạch những diện tích lúa Đông Xuân đã chín rộ..

Vụ Đông Xuân 2020-2021 nông dân thị xã Ayun Pa gieo sạ trên 1.050 ha lúa với các giống lúa chủ lực là Đài thơm 8; Omo 4900; tám thơm;  M1M4 và 13/2. Đa số bà con đều tuân thủ gieo sạ đúng  lịch thời vụ. Ứơc tính năng suất bình quân 9tạ/sào, so với cùng kỳ năm ngoái cao hơn từ 1-2 ta/sào. Mặc khác giá lúa năm nay cao hơn năm ngoái từ 1.000-1.500đ/kg (hiện tại giá lúa trung bình  là 7.500đ/kg) nên mỗi sào ruộng nông dân có lãi trung bình khoảng trên 4 triệu đồng.

Anh Huỳnh Văn Phước- Nông dân  HTX Phú Lợi, thị xã Ayun Pa cho biết: “ Làm cỡ một héc mấy lúa 13/2, còn mấy sào lúa tám thơm. Lúa 13/2 cũng bình thường thôi không bị sâu bệnh gì, nhưng khi trổ thì bị rầy, có người biết chăm thì lúa không bị gì; năng suất lúa đạt 1 sào 1 tấn; trung bình 1 sào lúa trừ chi phí  rồi lãi khoảng trên 4 triệu”.

Ông Nguyễn Đình Long- Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Phú Lợi, thị xã Ayun Pa cũng nói: “Vụ Đông xuân 2020-2021 HTX nông nghiệp Phú Lợi gieo sạ giống 13/2 khoảng 20 ha; Đài thơm 8 là 50 ha và các loại giống khác. Vê năng suất của cây lúa từ đầu vụ đến nay, chỉ có một ít bị đạo ôn nhưng không đáng kêtr, chỉ có giống 13/2 thì bị rầy nâu, nhưng cái người nào biết mà chăm sóc thì không sao, về năng suất vụ này 1 sào  khoảng 9 tạ đến 1 tấn”.

Để ổn định nguồn lương thực tại chỗ, diện tích lúa nước hai vụ của thị xã Ayun Pa luôn giữ vững ổn định trên 1.050 ha. Năng suất lúa bình quân hàng năm từ 7-7,5tạ/sào. Hàng năm thị xã đều tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, cách chăm sóc bón phân, và sử dụng thuốc BVTV hợp lý. Đồng thời, nguồn nước tưới đảm bảo nên vụ Đông Xuân này nhìn chung lúa trên các cánh đồng của thị xã đều phát triển tốt. Có thể nói đây là một vụ lúa được mùa, được giá. Tranh thủ lúa chín đến đâu, bà con thu hoạch nhạnh đến đó, nhằm tránh những cơn mưa giông đầu mùa sẽ làm hư hại ./.

Bích Vân- Trọng Tiến (Thị xã Ayun Pa)


Lượt xem: 36

Trả lời