Ký kết giao ước thi đua năm 2018 Khối thi đua các sở, ngành kinh tế tỉnh

Cập nhật 17/3/2018, 15:03:04

Chiều ngày 16/3, Khối thi đua các sở, ngành kinh tế tỉnh Gia Lai tổ chức ký kết giao ước thi đua và triển khai kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2018.

Năm 2018, Khối thi đua các sở, ngành kinh tế của tỉnh gồm 08 đơn vị là: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (Trưởng khối), Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (Phó Trưởng khối), Sở Công thương, Sở Thông tin&Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT, và Sở Tài nguyên&Môi trường. Với chủ đề của năm 2018 là “Kỷ cương, hành động, chung tay cùng tỉnh Gia Lai phát triển”, Khối thi đua các sở, ngành kinh tế tỉnh đã thống nhất quy chế hoạt động của khối trong năm 2018; trong đó quy định nhiệm vụ cụ thể cho khối và các thành viên trong khối, chế độ làm việc, cách chấm điểm và bình xét thi đua. Đối với kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua của khối, các đơn vị thành viên của khối sẽ triển khai, tham gia và hưởng ứng phong trào thi đua chung của khối 1 cách thiết thực, hiệu quả; việc đánh giá, tổ chức phong trào thi đua phải đảm bảo sự đồng thuận, nhất trí cao giữa các đơn vị trong khối./.

 Mỹ Tiến, Đặng Trà


Lượt xem: 21

Trả lời