Khối các tổ chức Chính trị – Xã hội – Nghề nghiệp tỉnh Gia Lai ký giao ước thi đua năm 2023

Cập nhật 31/3/2023, 17:03:26

Khối các tổ chức Chính trị – Xã hội – Nghề nghiệp tỉnh Gia Lai ký giao ước thi đua năm 2023

Khối các tổ chức Chính trị – Xã hội – Nghề nghiệp tỉnh Gia Lai gồm 8 đơn vị: Hội Nhà báo, Hội Chữ thập đỏ, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, Hội Cựu tù chính trị yêu nước, Hội Văn học nghệ thuật và Hội Đông y vừa ký giao ước thi đua năm 2023.

 Theo nôi dung giao ước, năm nay các đơn vị trong Khối thống nhất thực hiện tốt 3 nội dung thi đua, gồm: Phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và thực hiện tốt các nhiệm vụ thi đua, khen thưởng của Khối đề ra.

Minh Thanh – Mạnh Hà


Lượt xem: 3

Trả lời