Khó thu hút nhà đầu tư phát triển hạ tầng tại Khu công nghiệp Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Cập nhật 05/4/2023, 10:04:00

Khu công nghiệp Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh có diện tích trên 210 ha hiện đã được đầu tư cơ bản về hạ tầng như đường giao thông, cấp thoát nước với tổng kinh phí 28,34 tỷ đồng bằng nguồn vốn Ngân sách Trung ương.

Tại đây đang có 36 nhà đầu tư triển khai thực hiện 40 dự án với vốn đăng ký đầu tư đạt 556,6 tỷ đồng. Với tiềm năng hiện có, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đang nỗ lực kêu gọi các nhà đầu tư tham gia khảo sát, triển khai đầu tư các dự án tại Khu công nghiệp Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Trong đó, trước mắt ưu tiên kêu gọi nhà đầu tư triển khai dự án hoàn thiện hạ tầng cho khu công nghiệp. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có nhà đầu tư nào mặn mà với hạng mục này. Nguyên nhân được cho là do Khu công nghiệp Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh có địa hình dốc lớn, địa chất phức tạp nên kinh phí đầu tư cho hạ tầng cao. Vấn đề này cũng đã được Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai đề xuất HĐND tỉnh tìm giải pháp tháo gỡ nhằm sớm hoàn thiện hạ tầng cho Khu công nghiệp Khu Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Ngọc Hà – Minh Trung


Lượt xem: 15

Trả lời