Ia Grai cấp trên 14 ngàn thẻ Bảo hiểm Y tế cho người nghèo trong năm 2022

Cập nhật 19/12/2022, 13:12:45

Năm 2022, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Ia Grai đã phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội huyện in và cấp trên 14.500 thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện.

 Trong đó, cấp trên 7.900 thẻ cho người thuộc hộ nghèo và trên 6.600 thẻ cho người thuộc hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, cùng với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, các ngành, địa phương trong huyện Ia Grai cũng xây dựng nhiều mô hình hay để giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác nhằm giúp họ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, từng bước giảm bớt khó khăn, hạn chế tình trạng tái nghèo, phát sinh thêm hộ nghèo mới do bệnh tật.

Có thể thấy, với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng, chính sách hỗ trợ của Nhà nước về bảo hiểm y tế cho người nghèo trên địa bàn huyện Ia Grai đang được triển khai hiệu quả, tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhóm người yếu thế. Theo thống kê, toàn huyện Ia Grai hiện còn gần 2.400 hộ nghèo, trong đó gần 1.900 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số./.

Quốc Linh, Phi Long


Lượt xem: 13

Trả lời