Huyện ủy Kbang tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết TW 9 (Khóa XI)

Cập nhật 24/8/2014, 10:08:57

Huyện ủy Kbang vừa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện học tập, quán triệt Nghị quyết TW9 (khoá XI).

 

Kbang học tập Nghị quyết TW 9 (Khóa XI).

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên truyền đạt nội dung Nghị quyết TW9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Kết luận của Bộ Chính trị khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW7 (khoá X) về “Xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; và một số nội dung về công tác xây dựng Đảng, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Cũng tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận tham gia vào dự thảo kế hoạch thực hiện đối với 2 Nghị quyết và Kết luận trên của huyện ủy Kbang để sớm đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống.  

 

Theo kế hoạch, sau hội nghị này, huyện ủy Kbang sẽ chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận, đoàn thể trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai Nghị quyết TW9 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/9 ./.

Đức Hải(Đài TT-TH Kbang)


Lượt xem: 48

Trả lời