HTX nông nghiệp mở rộng liên kết để phát triển

Cập nhật 07/9/2022, 16:09:46

 Theo thống kê, toàn tỉnh Gia Lai hiện có 286 HTX nông nghiệp và 02 Liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tổng số thành viên của các HTX nông nghiệp khoảng 9.600 người. Các HTX nông nghiệp đang tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 1.300 lao động trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của ngành chức năng, trong số 286 HTX nông nghiệp của tỉnh đang hoạt động thì có 164 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả, chiếm 57,3 %. Thời gian qua, một số HTX trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn mở ra những hướng đi mới, trong đó triển khai hoạt động liên kết với các doanh nghiệp lớn để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, hiện đã có 81 HTX nông nghiệp triển khai mô hình liên kết với doanh nghiệp. Ngoài ra, 32 HTX khác đang đưa công nghệ cao vào ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp. Những hướng đi mới này được kỳ vọng sẽ giúp tỉnh Gia Lai ngày càng có nhiều HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

 Ngọc Hà, Huy Toàn


Lượt xem: 20

Trả lời