Hội nghị hiệp đồng giao, nhận chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên Quân nhân dự bị – Phương tiện kỹ thuật năm 2018

Cập nhật 13/3/2018, 16:03:42

Chiều ngày 12/3, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và Kho K870, Cục Quân khí Tổng cục Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao, nhận chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên Quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật năm 2018.

 Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác xây dựng, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị (SSĐV QNDB), phương tiện kỹ thuật (PTKT) năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tính đến hết tháng 12/2017, toàn tỉnh đã tổ chức biên chế, sắp xếp đủ 100% các đầu mối đơn vị DBĐV, quân số sắp xếp đạt 99,7%; tổ chức huấn luyện QNDB đạt 98,3 % so với chỉ tiêu giao; đăng ký, quản lý PTKT nền kinh tế quốc dân được trên 3 nghìn PTKT các loại.

Để thực hiện tốt tổ chức hiệp đồng giao, nhận chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra SSĐV QNDV và PTKT năm 2018, các địa phương, đơn vị hiệp đồng chặt chẽ theo phân cấp, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định giao chỉ tiêu huấn luyện, kiểm tra năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; huấn luyện QNDB theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” nhằm không ngừng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị DBĐV, xây dựng lực lượng DBĐV đáp ứng được với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Tiến Dũng


Lượt xem: 20

Trả lời