Gia Lai triển khai Kế hoạch trồng rừng năm 2023

Cập nhật 28/2/2023, 16:02:20

Thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 20/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tỉnh đang triển khai Kế hoạch trồng rừng năm 2023.

Theo đó, trong năm 2023, tỉnh sẽ tiến hành trồng 8.000 ha rừng, trong đó rừng tập trung  6.428 ha, gồm: Rừng sản xuất 6.278 ha, rừng phòng hộ 120 ha, rừng đặc dụng 30 ha; trồng cây phân tán 1.572 ha. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách đầu tư của Trung ương và của tỉnh nhằm thu hút các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư trồng rừng trên địa bàn tỉnh; đồng thời tăng cường huy động vốn từ nguồn lực xã hội hóa, vốn đóng góp hợp pháp của các doanh nghiệp và vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân tham gia trồng rừng, trồng cây phân tán thông qua các dự án tài trợ. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp, các sở, ban, ngành, các đơn vị chủ rừng và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2023; đồng thời tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh./.

Hà Đức – Huy Toàn


Lượt xem: 15

Trả lời