Đoàn kiểm tra TW làm việc với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh

Cập nhật 21/5/2014, 07:05:22

Trước đó, đoàn kiểm tra Trung ương do đồng chí Nguyễn Công Nghiệp, thứ trưởng Bộ tài chính, thành viên ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh nhằm nắm bắt tình hình hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh trong thời gian qua. 

 

Đoàn kiểm tra TW làm việc tại Gia Lai.

 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhưng thông qua nhiều hình thức như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện lồng ghép các chương trình, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Gia Lai thời gian qua đã được đạt những kết quả tích cực nhất định. Phụ nữ ngày càng được tạo điều kiện để vừa hoàn thành tốt vai trò của mình trong gia đình, đồng thời tham gia tích cực các hoạt động xã hội. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp, tham gia lãnh đạo, quản lý, tỷ lệ đảng viên nữ ngày càng tăng. Trên cơ sở kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế của địa phương được đề cập tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Công Nghiệp, thứ trưởng Bộ tài chính, thành viên Ủy ban quốc gia cho rằng địa phương cần phân tích, chỉ rõ nguyên nhân những tồn tại, hạn chế trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ để đưa ra những giải pháp cụ thể đối với từng vấn đề. Từ đó mới có thể tháo gỡ  những khó khăn, hạn chế hiện nay mà Gia Lai đang gặp phải như: trình độ dân trí của phụ nữ dân tộc thiểu số còn thấp, tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các hoạt động chính trị – xã hội, công tác quản lý nhà nước ngày càng có chiều giảm, tỷ lệ hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số cao, bạo lực gia đình ở vùng nông thôn vẫn xảy ra ở nhiều địa phương. 

Hồng Uyên-Minh Trí


Lượt xem: 61

Trả lời