Chuyển nguồn vốn năm 2022 của 3 chương trình mục tiêu quốc gia sang năm 2023

Cập nhật 28/11/2022, 10:11:35

 Vừa qua, tiếp xúc với cử tri trên địa bàn tỉnh sau Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin: Quốc hội đã thống nhất chuyển nguồn vốn của 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 sang năm 2023. Điều này đã giúp cho các ngành, địa phương trong tỉnh tháo gỡ được nhiều khó khăn, áp lực trong triển khai thực hiện.

 Được biết, tổng vốn triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai là hơn 784 tỷ đồng. Sau khi có kế hoạch phân khai vốn của UBND tỉnh, các ngành, địa phương đã lập các hồ sơ, thủ tục và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn cụ thể của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan nên việc triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; nhất là đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi lần đầu tiên được triển khai và mang tính tổng thể với nhiều dự án, tiểu dự án thành phần. Do đó, việc Quốc hội thống nhất chuyển nguồn vốn của 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 sang năm 2023 để triển khai thực hiện song hành với nguồn vốn của năm 2023 đã giúp cho các ngành, địa phương trong tỉnh tháo gỡ được nhiều khó khăn, áp lực trong triển khai thực hiện; đảm bảo phát huy được hiệu quả của các chương trình khi triển khai thực hiện./.

 Đức Hải, R’Piên


Lượt xem: 9

Trả lời