Chư Păh tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2013.

Cập nhật 15/12/2013, 08:12:30

Huyện Chư Păh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2013 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2014.

 

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, huyện Chư Păh.

Năm 2013, thực hiện công tác cải cách hành chính huyện Chư Păh đã ban hành 5.620 văn bản các loại và thực hiện đúng quy trình quy định của pháp luật; thực hiện cơ chế một cửa huyện đã  tiếp nhận, giải quyết 1.864 hồ sơ gồm lĩnh vực chứng thực, đăng ký kinh doanh, giấy phép xây dựng và đất đai. Điểm mới trong công tác này là huyện đã thành lập tổ cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện gồm 20 thành viên. Bên cạnh đó việc thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” tại xã Ia Ka, Nghĩa Hưng, thị trấn Phú Hoà đã giúp nhân dân giảm được thời gian đi lại; chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức ngày càng nâng lên, thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cải cách hành chính một số xã còn nặng về hình thức, phòng làm việc chưa đảm bảo yêu cầu, cán bộ làm việc chưa nghiêm túc. Tại hội nghị, huyện đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 là xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh; phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, năng lực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và 100% UBND các xã, thị trấn được kiểm tra, hướng dẫn công tác cải cách hành chính./.

Diễm Ly – Văn Cảnh Đài TTTH Chư Păh


Lượt xem: 64

Trả lời