CHƯ PĂH KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH GIỜ GIẤC LÀM VIỆC

Cập nhật 25/11/2013, 09:11:03

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm của huyện Chư Păh vừa tổ chức kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ công chức, viên chức các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn.

 

Chư Păh tổ chức kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức.

Nội dung kiểm tra gồm: Việc chấp hành giờ giấc làm việc; việc ban hành và thực hiện qui chế làm việc; việc niêm yết, công khai quyết định 916 của UBND huyện về qui tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức. Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ quan, đơn vị, các xã chấp hành tương đối tốt giờ giấc làm việc, đã ban hành quy chế làm việc và niêm yết công khai quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức. Bên cạnh đó vẫn có một số ít xã việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ công chức chưa nghiêm; chưa niêm yết việc công khai quyết định 916 của UBND huyện về qui tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức. Đoàn đã nhắc nhở, chấn chỉnh những thiếu sót ở các địa phương, nhằm đưa việc chấp hành giờ giấc làm việc đi vào nề nếp./.

Phi Nga – Văn Cảnh- Đài TT – TH Chư Păh


Lượt xem: 34

Trả lời