Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mang Yang tổ chức Hội nghị lần thứ XI (mở rộng)

Cập nhật 16/12/2022, 15:12:21

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mang Yang vừa ổ chức Hội nghị lần thứ XI (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai công tác trọng tâm năm 2023. 

Năm 2022, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, song phát triển kinh tế-xã hội của huyện Mang Yang đã đạt được những kết quả tích cực, các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2022 ước đạt 10,54%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người đạt 46,52 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 448 tỷ đồng (đạt 125% kế hoạch).

Với những kết quả đạt được trong năm 2022, BCH Đảng bộ huyện Mang Yang đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án thuộc 3 Chương trình MTQG; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và trồng rừng; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho người dân vui Xuân, đón Tết Quý Mão 2023; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đạt chỉ tiêu.

* Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê (mở rộng) lần thứ 11

 

 

  • Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê khóa XVII cũng vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 11 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong năm 2023. Trong đó tập trung xây dựng và duy trì các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị; thu ngân sách đảm bảo chỉ tiêu; tiếp tục triển khai tốt công tác phát triển đảng viên, chỉnh trang đô thị, xây dựng An Khê trở thành đô thị loại 3; chú trọng đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn thị xã./.

CTV


Lượt xem: 6

Trả lời