207/220 UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thực hiện việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Cập nhật 29/9/2022, 09:09:37

Thực hiện thủ tục chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định số 45 của Chính phủ, hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 224 cơ quan đang cung cấp dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Trong đó có 17/17 phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố  và 207/220 UBND cấp xã.

Tính từ ngày 15/6/2022 đến ngày 08/9/2022, các phòng Tư pháp và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã giải quyết được 98 hồ sơ yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Nhờ vậy đã giúp các tổ chức, cá nhân giảm đáng kể chi phí chứng thực và thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.  Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, một số đơn vị cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu, điều kiện về trang thiết bị như: Máy vi tính, scan chuyên dụng, đường truyền Internet  không đảm bảo… để thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử. Bên cạnh đó, trình độ công nghệ thông tin cơ bản của một bộ phận người dân còn thấp, không sử dụng được một số dịch vụ Internet để thao tác trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia./.

 Thiên Thanh, Ksor Tuối


Lượt xem: 12

Trả lời