Tin địa phương

RSS

Học làm người có ích một sân chơi bổ ích cho thiếu nhi

31/5/2015

Trong những năm qua với chức năng và nhiệm vụ của mình Nhà thiếu nhi Gia Lai càng khẳng định là trung tâm sinh hoạt vui chơi, giải trí với qui mô lớn, giúp thanh thiếu nhi trên địa bàn bồi dưỡng và phát triển năng khiếu và thể mỹ, một trong những chương trình mà đơn vị vừa thực hiện là Học làm người có ích có sức lan tỏa và thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.