Thông báo

RSS

CÔNG ĐIỆN Khẩn của UBND tỉnh Gia Lai Về việc triển khai cấp bách công tác phòng chống, ứng phó với cơn bão số 3 ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

15/9/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN:

 

-Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên;

-Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

-Sở Giao thông vận tải, Điện lực Gia Lai, Bưu điện tỉnh;

-Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

-Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai;

-Các BQL, Công ty, Nhà máy thủy điện trên đại bàn tỉnh.

-Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh.

Phẫu thuật miễn phí các bệnh lý về hàm mặt

09/9/2015

 Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức Deviemed – Cộng hòa Liên Bang Đức sẽ khám và phẫu thuật miễn phí cho các bệnh lý về hàm – mặt .

Thông báo treo cờ Tổ Quốc

31/8/2015

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Cánh mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9