Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc

Cập nhật 15/4/2016, 10:04:03

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1-5.

 

  1. Về treo cờ Tổ quốc: Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc chào mừng từ ngày 30-4-2016 đến hết ngày 1-5-2016.

2. Về nghỉ lễ:

– Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch) được nghỉ 1 ngày nhưng trùng vào ngày nghỉ thứ bảy ngày 16-4-2016 nên được nghỉ bù vào thứ hai ngày 18-4-2016.

– Dịp nghỉ lễ Ngày chiến thắng 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5 được nghỉ 2 ngày nhưng trùng vào ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật ngày 30-4-2016 và ngày 1-5-2016 nên được nghỉ bù vào ngày thứ hai và thứ ba ngày 2-5-2016 và ngày 3-5-2016./.

UBND Tỉnh


Lượt xem: 36

Trả lời