Thông báo

RSS

THÔNG BÁO Cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

31/1/2019

Hiện nay trên địa bàn thành phố Pleiku, các huyện (Đak Pơ, Mang Yang, Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh) nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao; cấp IV (cấp nguy hiểm).