Năm học 2022 – 2023: Giữ nguyên mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Cập nhật 17/8/2022, 13:08:34

Trong năm học 2022 – 2023, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên vẫn giữ nguyên, không tăng so với năm học trước.

[Infographic] Năm học 2022 - 2023: Giữ nguyên mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên - Ảnh 1.

Theo VTV


Lượt xem: 1

Trả lời