10 điều Cục Đăng kiểm nên làm

Cập nhật 14/3/2023, 13:03:42

Khủng hoảng đăng kiểm đang ngày một nghiêm trọng hơn, và việc cần làm, bên cạnh những giải pháp tình thế như bổ sung lực lượng đăng kiểm viên, hay khuyến cáo người dân đi đăng kiểm tỉnh xa… thì điều quan trọng là đổi mới tận gốc các chính sách, cũng như hoạt động đăng kiểm.

Một phải vẽ được bức tranh tổng thể số phương tiện đến hạn cần đăng kiểm theo ngày/tuần/tháng, chia theo chủng loại và thứ tự ưu tiên, theo địa bàn, tuổi phương tiện, năng lực kiểm định, số phương tiện sẽ không thể đăng kiểm trong ngày/tuần/tháng dù đến hạn.

dang_kiem.jpg

Hai lập ngay một nhóm ứng phó nhanh gồm kỹ thuật, thông tin, chính sách, công nghệ, chuyên trách giải quyết khủng hoảng đăng kiểm đường bộ, chuẩn bị cho khủng hoảng đăng kiểm đường thuỷ.

Ba trên cơ sở của Một, đề xuất ngay chính sách khẩn cấp tạm thời để giải toả áp lực tại các trung tâm đăng kiểm, với nguyên tắc các trung tâm đk sẽ làm việc đúng/đủ tiêu chuẩn và không có phương tiện phải chờ đợi, ưu tiên đăng kiểm xe kinh doanh vận tải hàng hoá và vận tải hành khách.

Xe cá nhân đến hạn đk cần được gia hạn ĐK đủ với thời gian để có thể giải quyết dần. Ví dụ nên gia hạn đk 6 tháng với xe dưới 12 năm tuổi đến hạn đk.

Bốn công khai tất cả khó khăn, hàng ngày, với tất cả cán bộ, nhân viên, với cấp trên, và với công chúng, giờ này công khai được thì bớt áp lực và được cảm thông hơn để giải quyết.

Cập nhật số liệu ở (1) và các chính sách ở (3) hàng ngày trên trang điện tử của Cục, thông tin gửi báo chí, báo cáo cho Bộ, và gửi cho nội bộ.

Năm xây dựng ngay các hoạt động hỗ trợ đăng ký kiểm định, ví dụ, trước hết là chỉ dẫn và cập nhật địa chỉ, năng lực của các đơn vị đăng kiểm theo địa bàn, địa chỉ thật, mấy cái mã hoá kiểu 29-30 nên dẹp đi cho đỡ rối vì rõ ràng là không ai nhớ, cập nhật ngay trên bản đồ số kèm thông tin liên hệ để xếp hàng đk. Yêu cầu thực hiện xếp hàng bằng người chứ không phải bằng xe, có giờ giấc rõ ràng.

Sáu rà soát ngay, loại bỏ tất cả các yếu tố đánh giá cảm tính không tác động đến an toàn vận hành và môi trường, lập đường dây nóng để giải quyết khiếu nại hàng ngày.

Bảy tham mưu sửa đổi chính sách về đăng kiểm theo hướng mở đường cho các cơ sở dịch vụ tư nhân có thể tham gia dịch vụ kiểm định phương tiện, chịu trách nhiệm trước pháp luật về dịch vụ của mình, giống như dịch vụ công chứng.

Tám từ chối việc coi các hoạt động ngoài chuyên môn đăng kiểm như thu hộ phí đường bộ, kiểm tra phạt nguội… như một yêu cầu để phương tiện đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Chín là rà soát, ban hành danh mục và quy cách các phụ kiện có thể, hoặc không thể gắn ngoài phương tiện.

Mười, cuối cùng xác lập, phân định rõ vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về đăng kiểm, tách bạch vai trò đơn vị quản lý nhà nước về hoạt động đăng kiểm, với vai trò là đơn vị cung cấp dịch vụ đăng kiểm./.


Lượt xem: 2

Trả lời